Under Biblioteksdagarna, den 24–25 maj i Linköping, kommer deltagarna kunna välja bland valbara spår i programmet. Ett av spåren är ett besök på Linköpings universitetsbibliotek med rundvisning och föreläsning om öppen vetenskap.

Vi har pratat med Emma Burman, biträdande överbibliotekarie på Linköpings universitetsbibliotek, samt Johanna Nählinder, docent och forskningsstödskoordinator vid Linköpings universitetsbibliotek.

– Det känns roligt och spännande att vara med på Biblioteksdagarna och få uppleva konferensen från en annan vinkel än enkom besökare, säger Burman.

– Jag brinner verkligen för öppen vetenskap och ser fram emot möjligheten att få avdramatisera och inspirera, säger Nählinder.

Varför ska man välja att delta i er programpunkt?
– Man ska välja att besöka campus Valla för att få se och uppleva vårt nya Studenthuset som innebär en ny typ av bibliotekslokal, få testa och se vårt DigiMaker som är en ganska ny verksamhet. Och kanske allra viktigast, som angår alla typer av bibliotek nu och i framtiden – få en dragning kring Öppen vetenskap. Det ska bli oerhört roligt att få besök hos oss på campus av bibliotekskollegor, säger Burman.

Varför är det viktigt att prata om öppen vetenskap?
– Öppna vetenskap blir gärna policydokument, stora ord och blir gärna lite fluffigt. Det är ju inte så konstigt, eftersom det är framtiden vi pratar om och det finns många tankar om hur framtiden ser ut. Ofta tänker man att öppen vetenskap främst handlar om forskare, men så är det ju inte alls! I ett öppet vetenskapssamhälle kommer det vara lättare för alla att få ta del av färdiga forskningsresultat och kanske rentav delta i som medborgarforskare i forskningsprojekt och steget att lära sig stort och smått mitt i livet blir mindre, säger Nählinder.

– Men för att vi ska kunna ta tillvara på alla möjligheter behöver intresserade få hjälp att förstå till exempel hur man läser, hittar och använder sig av forskning. Det finns en stor demokratisk utmaning här. Det är viktigt att vi avdramatiserar öppen vetenskap så att det blir lättare att se hur vi kan arbeta för att våra användare – oavsett de förutsättningar de har – kan dra nytta av det öppet tillgängliga, berättar Nählinder.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från programpunkten om öppen vetenskap?
– Jag hoppas att man får en tydligare bild av vad öppen vetenskap är och kan vara, att det inte ska kännas så märkvärdigt helt enkelt. Om man går ifrån tillfället och känner sig entusiastisk och med spirande tankar om vad man skulle kunna göra med det på sitt eget bibliotek – ja, då är jag nöjd, säger Nählinder.

Anmäl dig till konferensen här

Foto: I bild, t.v. Emma Burman. T.h. Johanna Nählinder.