Det händer lite nytt på föreningens webbplats just nu. Vi har till exempel ändrat skalorna på våra färger, det för att webbplatsen ska bli mer tillgänglig.

I och med ändringarna kan webbplatsen se konstig ut. Det kan vara så att bilderna inte riktigt hamnar där de ska eller att storleken på bilderna är oproportionerliga. För att webbplatsen ska ta till sig de nya förändringarna måste du rensa cacheminnet.

Cacheminnet i webbläsaren är det minnet som sparar information för att det framöver ska gå snabbare att gå in på olika webbsidor. Ibland kan det uppstå fel eller så har du gammal data sparad i ditt cacheminne som gör att webbsidan inte riktigt ser ut och fungerar som du förväntar dig, därför är det bra att rensa ibland.

Såhär rensar du cacheminnet i din webbläsare, öppnas i nytt fönster!