Idag publicerar vi det fjärde och sista bidraget till vår digitala posterutställning om hållbarhetsmålen. bidraget kommer från Nordiska Afrikainstitutets bibliotek.

Specialbiblioteket vid Nordiska Afrikainstitutet är en del av infrastrukturen för forskning och studier om Afrika i de nordiska länderna. Den stora samlingen är unik, främst genom den tredjedel av samlingen som kommer från den afrikanska kontinenten. Genom att vägleda och tillhandahålla både lokala och globala perspektiv underlättar biblioteket för studenter, forskare och politiska beslutsfattare att analysera utmaningar kopplade till hållbarhetsmålen på kontinenten.

Till den digitala posterutställningen