ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. ALL DIGITAL Week 2020 äger rum den 23–29 mars. Kampanjen kommer att ske samtidigt över hela Europa under veckan.

Digidelnätverkets samverkansledning kommer att bistå alla bibliotek och övriga aktörer under veckan med både vägledning och grafiskt material.

Kampanjveckans huvudteman kommer att vara:

  • Lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala färdigheter
  • Förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande
  • Skapa tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online
  • Utveckla kompetens hos arbetstagare inom branscher som påverkas av digital transformation

På digidelnätverkets hemsida kan du läsa mer om vilka bibliotek runt om i landet som kommer att medverka. Där går det även att ladda ner banners, Logos, produktblad och affischer. De har även översatt och skapat extra kampanjmaterial till ditt bibliotek som ska arrangera event under veckan.

Nätverket kommer efter att veckan avslutats även skriva en rapport till huvudarrangören ALL DIGITAL om alla svenska aktörer som deltagit.

Klicka här (nytt fönster) för att läsa mer om, anmäla ditt bibliotek till och ladda ner material från ALL DIGITAL Week.