Knappt hälften av alla svenska elever träffar aldrig en skolbibliotekarie, trots att forskning visar att bemannade skolbibliotek ger bättre kunskapsresultat. Så kan vi inte ha det. Alla elever har rätt till ett riktigt skolbibliotek.

Sedan utredningen om bemannade skolbibliotek presenterades i januari 2019 har föreningen bedrivit ett intensivt påverkansarbete för att förverkliga utredningens förslag och bidra till en mer likvärdig skola. Vi fortsätter detta arbete under årets Almedalsvecka, 3–7 juli.

Då får vi också hjälp av Skalman, som pryder ett par tusen bokmärken som vi kommer dela ut på plats. Detta möjliggörs tack vare ett samarbete med förlaget Egmont, som förvaltar rättigheterna till Rune Andréassons karaktärer.

Under Almedalsveckan anordnar vi också ett seminarium om skolbibliotek och läromedel tillsammans med Författarförbundet och Läromedelsförfattarna. Utöver detta träffar vi flera företrädare för de politiska ungdomsförbunden för att samtala om vikten av bemannade skolbibliotek.

Om vårt seminarium Vår debattartikel i DN