Välkommen att skicka in ditt paper till oss, och att bolla dina idéer med projektgruppen inför deadline.

Svensk biblioteksförening är huvudarrangör för konferensen Mötesplats Profession – Forskning som hålls på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober. Med konferensen vill vi främja utbytet och kontakten mellan alla typer av biblioteksverksamhet, utbildning och forskning inom fältet. En stor del av innehållet i konferensen består av papers från er som deltar, och vi välkomnar bidrag från forskare och från alla delar av bibliotekssektorn.

Ta chansen att visa upp ett projekt, en utredning eller metod och få input från både praktiker och forskare – skicka din idé till oss senast 23 april!

Vill du bolla formuleringar eller innehåll? Välkommen att höra av dig till projektgruppen på motesplats-papers@hb.se

All information du behöver inför deadline:
Call for papers