I samband med Biblioteksdagarna håller Svensk biblioteksförening sitt årsmöte, där medlemmarna samlas till diskussion om framtiden, väljer styrelse, samt beslutar om verksamhetsinriktning och budget. Enskilda och institutionella medlemmar i föreningen kan skicka in motioner till årsmötet senast 1 mars.

Årsmötena ska vara en plats för diskussion och meningsutbyte, men för att årsmötet ska kunna fatta beslut krävs att frågan är inskickad som en motion. Sista dagen att skicka in en motion är den 1 mars. Poststämpelns datum gäller.

Om motioner

En motion för fram ett förslag som du vill att årsmötet ska ta ställning till. Du kan skriva motion som enskild och/eller som institutionell medlem. En motion ska vara skriftlig och undertecknad.

Ditt/dina förslag ska sammanfattas i beslutspunkter i slutet av motionen – det man brukar kalla att-satser. Det är viktigt att att-satsen formulerar exakt vad det är du vill att årsmötet ska besluta. För att många ska förstå syftet med förslaget är det också bra om motionen innehåller en bakgrund. Försök också att beskriva varför du vill ha ditt förslag genomfört. Undvik att ta upp flera ämnen i samma motion. Tycker du flera olika saker – skriv flera motioner.

Ta gärna kontakt med kansliet för att bolla din motionsidé. Då kan du få hjälp, stöd och tips. När du har skickat in din motion, ta gärna kontakt med någon i styrelsen och förklara din motion muntligen också. När du skickat in motionen kommer styrelsen att skriva ett svar på den. Både motionen och svaret delges alla medlemmar som en del av handlingarna inför årsmötet. Om dina förslag ska genomföras eller inte bestämmer medlemmarna på årsmötet.

Lathund för motionsskrivande
  • Rubrik
  • Eventuellt kort sammanfattning
  • Bakgrund
  • Problem
  • Lösning
  • Att-sats