Under konferensen Ystad Summit kommer Svensk biblioteksförening att hålla i panelsamtalet ”Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen”. Vi har pratat med några av paneldeltagarna.

Under panelsamtalet den 7 september kommer bland annat politiska förutsättningar, skolbibliotek och läsning diskuteras av medverkande: Edward Jensinger, avdelningschef Gy-, Vux- och Arbetsmarknad Barn och Utbildning Eslövs kommun, Linnea Tell, bibliotekarie, Ystad Gymnasium, Sara Wettergren, kommunalråd för skola och utbildning (L), Malmö stad och Ewa Pihl Krabbe, riksdagsledamot (S), ledamot av kulturutskottet. Moderator är Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblioteksförening,

– Det känns kul att få delta i Ystad summit, det är jättebra att skolbiblioteksfrågan lyfts upp och viktigt att uppmärksamma vad ett skolbibliotek är och kan göra med rätt resurser, säger Tell.

På frågan om varför det är viktigt att diskutera just skolbibliotek och politiska förutsättningar menar Jensinger att ämnet är viktigt att lyfta vi långtifrån har kommit i mål med frågan i Sverige.

– Vi är skyldiga våra elever att göra bättre ifrån oss, fortsätter Jensinger.

– Politiska förutsättningar är viktigt att prata om därför att tillgången till skolbibliotek fortfarande ser så olika ut på olika skolor. Trots att vi vet att skolbibliotek gör skillnad så är det fortfarande många elever som saknar en skolbibliotekarie. Det behövs därför ett tydligare regelverk för detta så att vi kan få en mer likvärdig skola för alla, säger Tell.

Wettergren lyfter att det är oroande att läsandet och läsförmågan sjunker bland barn, en förmåga som är viktig för barnens utveckling och utbildning.

– Där har skolbiblioteken en viktig roll att spela, inte minst där det är bemannat med en skolbibliotekarie, säger Wettergren.

Olika perspektiv och en positiv syn på skolbibliotek och läsande hoppas flera av de medverkande att publiken tar med sig ifrån samtalet.

– Jag hoppas att åskådarna får med sig en positiv bild av vilken skillnad ett skolbibliotek kan göra. Att de ser möjligheterna med skolbibliotek, säger Tell.

Samtliga i panelen lyfter att samtalet är ett bra tillfälle att diskutera barnen och elevernas behov – och framtid.

Varför ska man lyssna på samtalet?
– Man får inblick i hur man kan arbeta med barn- och ungas läsförmåga på olika nivåer i samhället, varför vi behöver utveckla och förbättra likvärdigheten för Sveriges elever samt hur skolbibliotek är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Alltså kommer man att få ta del av massor av spännande diskussioner, säger Tell.

Jag ser fram emot att komma till Ystad och Skåne där så mycket framsynt skolbiblioteksverksamhet utvecklats genom åren, säger moderator Jenny Nilsson.

Läs mer om programpunkten ”Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen” här, länk öppnas i ny flik.