Snart börjar skolan igen och de rektorer som har satsat på sina skolbibliotek kan återigen ge sina elever ett starkt stöd på deras väg att nå sina utbildningsmål. I juli kom Kungliga biblioteket med en rapport som visar alla de funktioner som skolbiblioteken kan ha. Men då krävs också en tillräckligt hög bemanning. Rapporten ”Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016” bygger på en enkätundersökning med de mest välbemannade skolbiblioteken i landet.

Skolbibliotekariernas svar visar en stark verksamhet som stöder eleverna inte minst inom läsutveckling och medie-och informationskunnighet. De fyra grundproblem som lyfts i rapporten är, förutom för låg bemanning, skolledarnas och lärarnas brist på kunskap om och intresse för skolbiblioteken och även fysiska resursbrister när det gäller t ex media och lokaler.

– Det är inspirerande att läsa om den mångfacetterade verksamhet skolbiblioteken bedriver, säger Jenny Nilsson, tf verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening. Jag hoppas rapporten kommer att läsas av många, inte minst rektorer som då kan se vilken stor roll skolbiblioteken kan spela förutsatt att man får rätt resurser.

Här kan du läsa hela rapporten (pdf), öppnas i nytt fönster.