Eric Haraldsson är skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö, och är utsedd till ny ledamot i läsrådet.

– Så roligt att Eric Haraldsson utsetts att representera professionen skolbibliotekarie. Eric har arbetat framgångsrikt under flera år och är en synlig och mycket kunnig representant för vad skolbibliotekarier gör för nytta för varje elev, kommenterar Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder.

Andra bibliotekarien som tar plats i läsrådet

Sedan tidigare finns även bibliotekarien Elin Nord, Göteborgs universitetsbibliotek, med i läsrådet. Läsrådets uppgift består i att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. De ansvarar för kunskapsinsamling, att följa relevant forskning och att identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

– Jag är mycket optimistisk över att man i Läsrådet valt att inkludera skolbiblioteken och skolbibliotekarierna och är både stolt och ödmjuk över att få representera dessa. Det är min fasta övertygelse att vi genom väl utbyggda skolbiblioteksverksamheter får de största möjligheterna att nå alla barn och ungdomar med långsiktigt och enträget arbete kring vad läsning är och vad läsning kan vara, säger Eric Haraldsson om uppdraget.

”Skolbiblioteken är ett viktigt kompetensområde för läsrådets verksamhet”

– Läsrådet fyller en viktig funktion med att bidra till att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Skolbiblioteken är ett viktigt kompetensområde för läsrådets verksamhet. Därför är vi glada över att Eric Haraldsson tackat ja till platsen och kan bidra med hög kompetens och gott engagemang för att vi ska kunna arbeta bättre med läsfrämjande i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Det är min fasta övertygelse att vi genom väl utbyggda skolbiblioteksverksamheter får de största möjligheterna att nå alla barn och ungdomar med långsiktigt och enträget arbete kring vad läsning är och vad läsning kan vara.

Läsrådet presenterades av regeringen i september. Riksdagen har, efter regeringens förslag, beslutat att avsätta 10 miljoner kronor årligen till läsrådet som är ett särskilt organ inom Statens kulturråd. Läsrådet består av Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Ledamöterna i läsrådet utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år.

Foto av Ringsbergskolan: Växjö Kommun