Catrin Ringberg är Svensk biblioteksförenings nya representant i nätverket MIK Sverige.

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Syftet med nätverket är att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. Vi har ställt ett par frågor till Catrin Ringberg som är vår nya representant.

Hur känns det att vara vår nya representant?
– Det känns jättebra. Jag är ju praktiker och verksam ute i skolan och jag tänker att det perspektivet jag bidrar med kan vara välkommet i MIK nätverket.

Vem är du?
– Jag har arbetat som skolbibliotekarie sedan 2006. Tio år i grundskolan och de senaste fem på gymnasiet. Jag har en master i biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå Universitet.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser fram emot att synliggöra skolbibliotekariernas förmedlarroll i MIK-nätverket. Skolbibliotekarier är experter på MIK och de kan i de fall de finns ute på skolorna fungera som en brygga mellan MIK-nätverkets moduler och tjänster och lärarna.

Vad är din hjärtefråga?
– Min hjärtefråga är att få till lagstadgade och likvärdiga skolbibliotek i Sverige. Sedan jag påbörjade min yrkesbana har mycket hänt inom skolbiblioteksområdet. Trots detta saknar många skolor fortfarande skolbibliotek. Jag anser att det ska finnas skolbibliotek med fackutbildad personal på varje skola. Frivillighetsprincipen när det gäller skolbibliotek måste försvinna. Det kan inte vara upp till varje rektor att välja bort biblioteket. Tyvärr saknar många rektorer fortfarande en helhetsbild av vad skolbibliotek betyder för elevernas lärande.  Vi behöver en lagstiftning kring skolbibliotek och jag hoppas fortfarande på en proposition inom kort.