Under Almedalsveckan kommer Svensk biblioteksförening att hålla i ett seminarium tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund där paneldeltagarna bland annat kommer att försöka svara på vad som händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet. Vi har bytt några ord med Niels Paarup-Petersen (C) som deltar i seminariet.

Vilka är enligt dig de viktigaste anledningarna till att skolelever i Sverige ska ha en likvärdig tillgång till skolbibliotek och läromedel?
– Bra läromedel är en nyckel för ökad likvärdighet och stärkta kunskapsresultat i skolan. Det är även särskilt viktigt i ett läge när allt fler elever undervisas av obehöriga lärare. Skolbiblioteken har en viktig roll för att öka läslust, språkutveckling, med mera.

Två utredningar är sedan tidigare gjorda med konkreta förslag på åtgärder för att stärka tillgången till bemannade skolbibliotek och läromedel – vad krävs för att de ska bli verklighet?
– Centerpartiet är i grunden positiva till förslaget då tillgången till läromedel och skolbibliotek är avgörande oavsett om man går i kommunal eller fristående skola. Centerpartiet anser dock att det behöver finnas en viss flexibilitet för små skolor. Man kan där i vissa fall i stället lösa det genom nära samverkan med ett folkbibliotek.

Läs mer om evenemanget här, länk öppnas i nytt fönster!