-Det är positivt att statsministern lyfter biblioteksområdet i regeringsförklaringen. Satsningen på att anställa mer personal till skolbiblioteken är lovvärd, även om det är en bra bit kvar till att det finns ett bemannat skolbibliotek på varje skola i landet. För att det ska bli verklighet måste även kommunerna visa att de prioriterar skolbiblioteken säger Calle Nathanson ordförande i Svensk biblioteksförening.

Regeringen presenterade i våras en satsning på totalt 75 miljoner kronor till ökad bemanning på landets skolbibliotek. Samtidigt visar statistik från KB att 86 av landets kommuner helt saknar bemannade skolbibliotek. Svensk biblioteksförening har tidigare beräknat att det skulle krävas ökade anslag på 1,5 miljarder för att säkerställa att samtliga elever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

-För att säkerställa att alla elever ges tillgång till skolbibliotek måste därför skollagen skärpas med ett krav på bemanning. Först då kan vi få en likvärdig skola, säger Calle Nathanson.

Här kan du läsa hela regeringsförklaringen (pdf), öppnas i nytt fönster.

 

Foto Martina Huber/Regeringskansliet