Skolbiblioteksfrågan har varit het de senaste åren. Under Skolforum, som äger rum 29–30 oktober, har man möjlighet att lyssna på ett samtal om vad som händer inom skolbiblioteken.

Det händer mycket kring just skolbiblioteken. Bemanningspengar från staten följt av Skolverkets tydliga rapport kring skolbibliotekens funktion och skolbibliotekariernas kompetens. Skolinspektionens kvalitetsgranskning, som sätter en hög ribba för fullgod skolbiblioteksverksamhet. Den nationella biblioteksstrategins forskningsrapport som visar vilken god effekt samarbete mellan bibliotekarie och lärare kan ha på elevernas lärande. Lyssna på ett samtal om vad som händer nu. Kommer alla dessa goda intentioner att få reell betydelse ute på skolorna, kommunala och fristående? Eller blev de bara papperstigrar?

Anette Holmqvist från Skolverket samtalar med Anna Wide från Skolinspektionen. Efter samtalet cirka kl 15.30 blir det utdelning av priset Årets skolbibliotek 2018 av Jakob Amnér från Sveriges elevråd och mingel med pristagarna.

– Jag ser fram emot att få lyssna till två skolmyndigheters syn på skolbibliotekens roll i framtidens skola. Vart är skolan på väg och hur använder man kompetensen hos skolbibliotekarierna år 2030?, säger Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening.

Skolforum

Skolforum är en nationell mötesplats för svensk skola och årets viktigaste fortbildningsdagar där lärare och skolledare från hela landet möts och inspireras. För perspektiv och samtal kring professionsfrågor, för beprövad erfarenhet och vetenskap, för centrala frågor för dagens – och framtidens – skola. Från förskola till vuxenutbildning.

Här kan du läsa mer om Skolforum och köpa biljett