Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt, det visar Skolinspektionens nya kvalitetsgranskning som handlar om hur skolor arbetar med just källkritik.

Syftet med granskningen har varit att titta på kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. Granskningen fokuserar på undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i samhällskunskap och svenska i årskurs 7-9 i grundskolan. Granskningen visar bland annat att undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnena svenska och samhällskunskap behöver utvecklas så att den i större omfattning behandlar och är anpassad efter digitala medier.

Men granskningen visar också att de skolor som jobbar med dessa frågor gör det på ett bra sätt.

– Granskningen visar att skolor med en undervisning av god kvalitet om källkritiskt förhållningssätt och som omfattar digital källkritik i stor utsträckning har en upparbetad samverkan mellan olika ämneslärare och skolbiblioteket. Det får ni ta till er, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket.

Här kan du läsa hela rapporten (nytt fönster)

Foto: Fredrik Hjerling