Regeringen har beslutat om en rad förändringar i läroplaner och skolans styrdokument för att tydliggöra skolans uppdrag för att stärka elevernas digitala kompetens. Det påverkar bland annat skolbibliotekets roll. Rektorer får ett tydligare ansvar för att använda skolbibliotekens verksamhet ”som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” Detta är helt i linje med vad föreningen fört fram i vår dialog med Skolverket.

– Det är glädjande att regeringen lyssnat på Svensk biblioteksförenings krav att tydliggöra rektorers ansvar för att använda skolbibliotekariernas kompetens som en integrerad del av undervisningen, säger Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

Regeringen har tidigare gett extra resurser till bemanning på landets skolbibliotek, ändå saknas bemannade skolbibliotek helt i 30 procent av landets kommuner.

– Nu måste huvudmännen prioritera att rekrytera utbildade skolbibliotekarier. För att detta ska bli verklighet anser Svensk biblioteksförening att en skärpning av skollagen krävs avslutar Jenny Nilsson.

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument (pdf), öppnas i nytt fönster