Nu har Skolinspektionen kommit med sin rapport efter granskningen av hur den svenska skolan använder skolbiblioteket i undervisningen.

Skolinspektionen har granskat om och hur 20 skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande. I den rapport på 41 sidor som publicerats idag skriver Skolinspektionen bland annat att:

  • en majoritet av de granskade skolorna behöver utveckla arbetet för att skolbiblioteken ska vara en integrerad del av skolornas pedagogiska arbete.
  • när en utbildad bibliotekarie är ansvarig för skolbibliotekets verksamhet är skolbibliotekarien oftare än annars involverad i arbetet med MIK och källkritik

Rapporten visar också bland annat att skolbiblioteken inte har tillgång till ett tillräckligt stort utbud av böcker på andra språk än svenska och att skolbiblioteket inte kopplas till skolans värdegrundsarbete.

– Rapporten bekräftar den bild vi har att det är av grundläggande betydelse att rektorn förstår vilken roll skolbiblioteket kan ha i det pedagogiska arbetet. Nytt och intressant är att Skolinspektionen pekar på att skolbiblioteken oftast inte syns i skolornas kvalitetsarbete, säger Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Svensk biblioteksförening.

Ladda ner rapporten här (pdf)