Varje år delar Kulturrådet ut runt 2,5 miljarder kronor inom områdena litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och formkonstmuseer, musik, teater, dans och nutida cirkus, Skapande skola samt nationella minoriteters kultur. 

Inom biblioteksområdet finns tre bidrag att söka:   

 • Läs- och litteraturfrämjande insatser
  Det här stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar.
  Första ansökningsdag 20 februari 2020. 
  Sista ansökningsdag 19 mars 2020.
 • Stärkta bibliotek
  Syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som fördelas på regeringens uppdrag under perioden 2018-2020.
  Första ansökningsdag 5 mars 2020.
  Sista ansökningsdag 2 april 2020.  
 • Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek
  Det här bidraget finns till för att främja barn och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier.
  Första ansökningsdag 19 mars 2020.
  Sista ansökningsdag 16 april 2020.