Snart är det dags för årets nationella eMedborgarvecka som arrangeras av Digidelnätverket. I år hålls den 3-9 oktober 2016, samtidigt med Dyslexiveckan. Syftet med att de arrangeras parallellt är att poängtera att digitala tjänster och information ska kunna användas av alla och måste  utformas utifrån det perspektivet.

Syftet med eMedborgarveckan är att:

• öka den digitala delaktigheten
• öka användningen av och kunskapen om e-tjänster
• skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteut-
vecklare och användarna

Här kan du läsa mer om eMedborgarveckan (pdf), öppnas i nytt fönster.