Coronapandemin spädde på den sociala ojämlikheten, enligt en undersökning genomförd vid Köpenhamns universitet.

Tack vare tillgången till folkbiblioteksdata har forskarna Mads Meier Jæger och Ea Hoppe Blaabæck fått en inblick i hur nedstängningen av samhället påverkade barnfamiljers läsning och användning av bibliotekens tjänster och utbud. Vanligtvis har man kunnat se att barnfamiljer med högre utbildningsnivå och/eller högre inkomster använder sig mer av bibliotekens digitala utbud än vad barnfamiljer med lägre socio-ekonomisk status gör. Data över digitala bibliotekslån från tiden för nedstängningen av det danska samhället visar på att denna skillnad ökade. Av detta har man dragit slutsatsen att högutbildade föräldrar har lånat digitala böcker för hemskolning i större utsträckning än vad lågutbildade föräldrar har gjort. (NB: man har inte skiljt på fack- och skönlitterära lån eftersom båda anses vara lika viktiga för barns läsförståelse och utbildning.) Studien visar även, glädjande nog, på en ökning i biblioteksanvändning under coronapandemin bland familjer som hade ett barn i åldern 6-10 år.

Barn till högutbildade får än större försprång

I Nederländerna och Storbritannien har liknande undersökningar gjorts av forskare som har undersökt hur familjer har agerat under nedstängningen när det gäller läsning i allmänhet. Där har man kommit fram till att barn till högutbildade föräldrar har haft en klar fördel av att föräldrarna själva läser mycket och att det “smittar av sig” på barnen som då får ett än större försprång gentemot barn från mer utsatta områden där föräldrarna inte själva läser.

Jästen i brödet?

Mads Meier Jæger menar i en intervju med Förbundet Kultur Og Information att om biblioteken vill bidra till att skapa mer social jämlikhet måste man ha en ”bibliotekssocialpolitik”. Vilket får mig att tänka på den klassiska indelningen av verksamheter i “bröd” och “skådespel”. Biblioteken ses alltför ofta som “skådespel” när de ställs mot “brödet” vård, skola och omsorg. Hur vore det om man istället ser biblioteksverksamhet som jästen i brödet? Och det vet vi ju alla vad som händer om man glömmer jästen när man bakar bröd.

Läs undersökningen (nytt fönster)

Karin Martinsson, utredare Svensk biblioteksförening

Foto: Josh Applegate, Unsplash