Nu öppnar vi för ansökningar till årets resestipendier för medlemmar.

Svensk biblioteksförenings resestipendier syftar till att fördjupa medlemmars bibliotekskunskaper. Stipendierna kan användas till både inrikes- och utrikesresor och det går att ansöka om stipendium för upp till 100% av kostnaderna. Både enskilda och institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka.

Alla stipendiater rapporterar sin resa genom en reseberättelse/artikel, för publicering på föreningens webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler.

Inför din ansökan

Ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan. Innan du ansöker, läs fullständiga villkor på vår sida om stöd och stipendier:
Stöd och stipendier

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post senast 31 maj: info@svbib.se
Skriv ”Resestipendium” i ämnesraden. Besked lämnas under juni månad.

Har du frågor kring resestipendiet?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Viktig information:
  • Föreningen bedömer i enlighet med föreningens Resepolicy och föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Om resestipendiet inte används ska beloppet återbetalas till Svensk biblioteksförening.