Som medlem hos oss kan du söka resestipendier vid två tillfällen per år. Sista dag för vårens ansökningar är 31 mars.

Syftet med våra resestipendier är att de ska bidra till en fördjupning av den sökandes bibliotekskunskaper, och alla medlemmar – både enskilda och institutionella – kan söka. Det är föreningens kansli som avgör vilka som tilldelas stipendierna, och beslut fattas och meddelas under april.

Allt du behöver veta inför ansökning av resestipendier