Vill du bli ledamot i en arbetsgrupp eller referensgrupp? Just nu söker Kulturrådet nya ledamöter till deras arbets- och referensgrupper som består av sakkunniga kopplade till Kulturrådets olika bidragsformer.

Du som söker bör ha kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla. Referensgruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Arbetsgrupperna, som arbetar med bidrag till utgivning av litteratur, fattar beslut om fördelning av bidrag. Uppdraget ställer höga krav på ledamöternas sakkunskap, oberoende och integritet.

Uppdraget som ledamot ser olika ut beroende på konstområde. I uppgiften ingår att läsa ansökningar samt att titta på föreställningar inom scenkonstområdet och att lyssna på ljudprov inom musikutgivning. Inom bildkonst, form och konsthantverk ingår att se utställningar. Arbetet inom grupperna för litteratur och kulturtidskrifter innebär omfattande läsning och personerna i gruppen behöver avsätta tid för detta.

Varje år diskuterar grupperna tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och främja konstområden. Uppdragen är arvoderade.

Läs mer om uppdraget och ansök här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Christin Hume, Unsplash.