Behöver du eller ditt bibliotek göra en studieresa inom ramen för ett projekt ni arbetar med? Missa inte att söka Svensk biblioteksförenings resestipendier senast 30 september.

Syftet med våra resestipendier är att de ska bidra till en fördjupning av den sökandes bibliotekskunskaper, och alla medlemmar – både enskilda och institutionella – kan söka. Det är föreningens kansli som avgör vilka som tilldelas stipendierna, och beslut fattas och meddelas under oktober.

Ansökan, som ska innehålla motivering och budget, skickas till oss via e-post: info@svbib.se

Fullständig information om våra resestipendier