I år finns 200 000 kronor i budget för Svensk biblioteksförenings stöd till forskare inom biblioteksområdet. Med detta stöd vill vi bidra till fler forskningsprojekt inom området, genom att stödja de sökande under ansökningsprocessen till olika ordinarie finansiärer, som till exempel Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Du som söker måste ha disputerat, och i ansökan ska du bland annat redogöra för det planerade forskningsprojektet, befintligt forskningsläge inom området, metodval, förväntade resultat och motivering av forskningsprojektets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige.
All information om forskningsinitierande stöd finns på sidan Stöd och stipendier

Vid eventuella frågor, kontakta forsknings- och utvecklingssekreterare Katarina Wiberg via e-post: katarina.wiberg@svbib.se