Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar.

Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete. Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen.

Fokus på MIK under 2018 och 2019

Under 2018 och 2019 är utvecklingsstödet särskilt inriktat på MIK-insatser på bibliotek. Detta innebär att vi i första hand prioriterar projekt inriktade på att öka medie- och informationskunnigheten hos bibliotekets målgrupper. Alla är dock välkomna att söka, oavsett tema på utvecklingsarbetet.

Ansökan ska innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och en motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2019.

Till ansökan

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon:
 070-695 11 29