Våra institutionella medlemmar är välkomna att söka vårt utvecklingsstöd. Det ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Sista ansökningsdag är 9 oktober.

Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete. Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen.

Utvecklingsstödet år 2020–2024

Styrelsen har beslutat att under åren 2020–2024 prioritera projekt med en tydlig koppling till föreningens vision. Alla typer av bibliotek är välkomna att söka.

Svensk biblioteksförenings vision (pdf)

Om att ansöka

Ansökan ska innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och en motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige.

Sista ansökningsdag är den 9 oktober 2020.

Till ansökan

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon:
 070-695 11 29

Nyhetsbild: Micheile Henderson/Unsplash.