Svensk biblioteksförening delar ut ett stöd för utvecklingsarbete vid olika typer av bibliotek, och alla föreningens institutionella medlemmar är berättigade att söka medlen. Sista ansökningsdag för föreningens utvecklingsstöd är i år den 22 september, och beslut fattas under hösten.

Styrelsen har beslutat att särskilt prioritera insatser som syftar till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya användare.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Redogörelsen skall innehålla en tidsplan, beskrivning av vad som skall göras med hjälp av stödet, en plan för hur arbetet skall dokumenteras samt budget. Relevanta tidigare erfarenheter kan beskrivas.

Mer information finns på sidan om stöd och stipendier

Kontaktperson för stödet är utvecklingssekreterare Jenny Nilsson, tel. 070-695 11 29.
Mejla din ansökan till jenny.nilsson@svbib.se