Svensk biblioteksförening delar ut ett stöd för utvecklingsarbete vid olika typer av bibliotek, och alla föreningens institutionella medlemmar är berättigade att söka medlen. Sista ansökningsdag för föreningens utvecklingsstöd är den 10 oktober 2019, och beslut fattas under hösten.

I år har styrelsen beslutat att ge stödet till de som särskilt prioriterar insatser som syftar till att öka medie- och informationskunnighet hos sina målgrupper. I budget finns 300 000 kronor.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Redogörelsen skall innehålla en tidsplan, beskrivning av vad som skall göras med hjälp av stödet, en plan för hur arbetet skall dokumenteras samt budget. Relevanta tidigare erfarenheter kan beskrivas.

Mer information finns på sidan om stöd och stipendier

Till ansökan