Svensk biblioteksförening har flera intressanta och viktiga expertnätverk. Ett av dem är nätverket för IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, som är bibliotekens världsorganisation. Catharina Isberg, bibliotekschef i Lund, är kontaktperson för nätverket.

– Jag har varit med i nätverket sedan det startade, och varit kontaktperson sedan 2020. Jag har varit aktiv i IFLA sedan 2011 och satt inledningsvis i kompetensutvecklingssektionen CPDWL (Continuing Professional Development and Workplace Learning) och nu i sektionen för ”management & marketing”, säger Isberg.

Isberg har ett förflutet i ledande befattningar i olika typer av bibliotek, både inom läkemedelsindustrin, på universitetsbibliotek och på folkbibliotek. Just nu är hon i skiftet mellan att avsluta sitt jobb som bibliotekschef i Helsingborg och går efter nio år över till att första oktober bli bibliotekschef i Lund.

Varför gick du med i Expertnätverket för IFLA?
– Som aktiv inom IFLA sedan många år så är nätverket en naturlig del av mitt engagemang. Dessutom vill jag gärna att nya krafter ska få chansen att engagera sig i IFLA och vill gärna vara med och bidra till att andra får kännedom om arbetet, säger Isberg.

Isberg har testat olika funktioner inom IFLA som Chair, Co-Chair, Secretary och Information Coordinator. Dessutom har hon varit divisionsordförande och också suttit i Governing Board (IFLA:s styrelse) 2019–2021.

– Jag var med under åren då IFLA:s nya styrning (governance) togs fram, och måste säga att det som händer nu inom IFLA ligger långt ifrån det arbete som vi gjorde och också långt ifrån min egen personliga värdegrund. Tillsammans är vi IFLA och vi har alla en roll i att skapa ett hållbart framtida IFLA, säger Isberg.

Vilken är den viktigaste frågan för er just nu i Expertnätverket?
– Internationellt arbete är viktigt och IFLA är den största internationella biblioteksorganisationen som täcker in alla typer av bibliotek. Samtidigt är IFLA enormt stort och ganska svårt att få grepp om. Därför behövs ett svenskt nätverk så att vi underlättar deltagande från svenskt håll. Tillsammans kan vi synliggöra IFLA:s arbete i Sverige, skapa engagemang från svenskt håll och utveckla vårt internationella deltagande. För oss i nätverket är det av vikt att fortsätta driva på för att IFLA ska vara den viktiga globala rösten för bibliotek som den är. Få till en mer öppen och transparent organisation som tar till vara de erfarenheter och den kunskap som finns. Detta står som jag ser det högst på vår agenda, säger Isberg.

Många svenskar är involverade i IFLA och globalt är det drygt 1000 personer som jobbar ideellt och lägger mycket tid och energi på detta viktiga arbete. Nu i vinter öppnas det upp för nomineringar till nästa termin inom IFLA:s arbete och då finns många möjligheter att engagera sig i exempelvis någon av alla de sektioner som finns. Isberg menar att nätverket spelar en viktig roll för att vägleda i hur man navigerar i detta och hittar möjligheter att aktivt delta i IFLA:s arbete.

– Vi är alla del av ett större sammanhang och varje bibliotek är del av det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet, oavsett om man tänker på det eller inte. Därför är det av vikt att vi ökar förståelsen för detta och att vi är många som engagerar oss i det internationella arbetet. För egen del minns jag fortfarande ett besök i ett litet bibliotek i ett Township utanför Kapstaden i Sydafrika. Så mycket det biblioteket gjorde, och så lik deras verksamhet var den som vi har. Vi har enormt mycket gemensamt och kan verkligen lära mycket från varandra, säger Isberg.

Samtidigt jobbar IFLA mycket med stora frågor som exempelvis fri tillgång till information (som man drev på för att få med i FN:s globala utvecklingsmål), upphovsrätt och open access. Frågor som vi alla verkligen påverkas av i vårt dagliga arbete.

Vad är det bästa med att vara med i nätverket?
– Att lära sig nya saker och få med sig massor med ny kunskap hem till den egna arbetsplatsen. Att se hur vi alla är del av något större och att få lära från många andra länder. Och självklart att skapa nätverk både med svenska kollegor och med internationella kollegor.

Med anledning av det som har hänt i IFLA, hur ser er framtid ut?
– Vi följer hela tiden läget inom IFLA och försöker sätta oss in i det som sker. För oss alla är det viktigt att IFLA verkligen kommer ur detta som en starkare och mer transparent organisation.

Hur ser ni i nätverket på det som har hänt och som händer i IFLA?
– Det är mycket olyckligt att läget är så ansträngt med en hel del obesvarade frågor kring styrning och ekonomi samt kring den organisationskultur som råder. Samtidigt fortgår arbetet precis som tidigare i de professionella sektionerna. Detta är den största delen av IFLA:s arbete och den del där de flesta svenskar är involverade. Än så länge är detta arbetet inte så påverkat av de mer övergripande diskussionerna. Men ju längre det dröjer med svar på frågetecknen desto större blir påverkan på hela organisationen, så vi fortsätter att följa läget.