Eric Haraldsson är skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö kommun och ledamot i Läsrådet, han kommer att vara med i vårt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” under Bokmässan i år.

Tillsammans med Jenny Lindmark Svedgard, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret och Catharina Ek, bibliotekschef i Upplands Väsby kommer de diskutera om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information. Lisa Gemmel är utredare hos Svensk biblioteksförening och kommer att moderera samtalet.

– Min utgångspunkt i samtalet är från min roll som skolbibliotekarie och som verkande i skolan har jag två övergripande uppdrag: Att eleverna ska må så bra som möjligt och få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. Mer specifikt handlar det sedan om att ge elever verktyg för att kritiskt kunna granska sin omvärld och få perspektiv på deras egen roll i den. Elever som är trygga i sig själva och som har utvecklat strategier för informationsvärdering och källkritik står väl rustade inför kriser, säger Eric Haraldsson.

Du ska ju vara med och bland annat diskuterar om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot att de även ska vara en del av totalförsvaret i kriser. Varför är det viktigt att diskutera?
– Vi såg under den senaste krisen, pandemin, att stabila och trygga skolmiljöer betydde mycket för skolans elever. Där kunde vi samtala om sådant som oroade, diskutera desinformation och rykten och förmedla riktlinjer från till exempel Folkhälsomyndigheten. På så sätt övar vi upp och stärker elevernas mentala självförsvar. Självständiga och empatiska medborgare är grundpelaren i ett demokratiskt samhälle och där har skolan och skolbiblioteken en mycket viktig roll i det förebyggande arbetet eftersom skolan ska nå alla barn. Inte frivilliga. Inte de som har lust. Alla.

Vad hoppas du på att ni som deltar i seminariet ska komma fram till?
– Jag hoppas att vi får ett intressant samtal med många olika perspektiv. Som skolbibliotekarie har jag delar av pusslet, men jag ser fram emot att få andra infallsvinklar från de andra kunniga deltagarna och att få utbyta tankar med dem.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Min förhoppning är att de som lyssnar på mig får en ökad förståelse och fördjupad insikt i hur viktigt skolbibliotekariers arbete är. Vill vi göra en enda åtgärd kring källkritik och medie- och informationskunnighet som når så många barn som möjligt så är det genom fackutbildade skolbibliotekarier på varje skola.

Foto: Läsrådet