Med start idag kan institutionella medlemmar anmäla anställda som vill engagera sig i föreningens expertnätverk.

– Den här förändringen är efterlängtad av våra institutionella medlemmar. Enligt årsmötets beslut 2019 ska försöket följas upp om två år. Förhoppningen är då är att fler tagit möjligheten att engagera sig och att det fungerar bra dynamiskt i expertnätverken, säger generalsekreterare Karin Linder.

Det var efter en motion till årsmötet 2019 som beslut togs att prova detta upplägg under en tvåårsperiod. Alla institutionella medlemmar och alla kontaktpersoner för expertnätverken har nu fått en enkät att svara på, som följs upp av ytterligare en i projektets slutskede.

Så anmäler institutioner anställda till nätverken

Chefen för den aktuella institutionella medlemmen anmäler den anställda med mailadress till info@svbib.se. Hen läggs då till i expertnätverkets e-postlista, och har sedan möjlighet att själv anmäla sig till och delta i det nätverkets träffar.

Större institutionella medlemmar har möjlighet att anmäla flera anställda till flera nätverk, maximalt 7 anställda. Hur många en institution kan anmäla beror på antalet anställda och den avgift institutionen betalar till föreningen, se tabell. Det går bra att anmäla några av dessa anställda till samma nätverk.

Grupp 1         1-10 anställda                     2 anställda anmälda till expertnätverk
Grupp 2         11-20 anställda                   3 anställda anmälda till expertnätverk
Grupp 3         21-40 anställda                   5 anställda anmälda till expertnätverk
Grupp 4         41- anställda                       7 anställda anmälda till expertnätverk