Nu är arbetet igång med Svensk biblioteksförenings nya studie Unga berättar. Studien följer i fotspåren av Barn berättar, som föreningen genomförde och publicerade resultatet av under 2011.

Unga berättar kommer att samla totalt 100 personer i åldern 15-16 år för att i fokusgrupper prata om läsning och bibliotek. I genomförandet av studien samarbetar föreningen med regionbiblioteken i Västernorrland, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala och via dessa även med barn- och ungdomsbibliotekarier ute på folkbiblioteken. Förhoppningen är att resultaten ska kunna användas av biblioteken när de planerar verksamhet för målgruppen.

Projektledare från föreningens kansli är Jenny Nilsson:
– För folkbiblioteken är barn och unga en prioriterad målgrupp. För att veta hur man bäst arbetar för dem måste man förstås fråga de unga. Undersökningen som gjordes 2011 gav mycket att tänkapå för arbete med åldersgruppen 9–12, och nu är det högstadieungdomarnas tur. Även denna gång görs analysen av svaren av Åse Hedemark, docent på ABM Uppsala universitet. Det är en stor fördel att Åse hade möjlighet att vara med även denna gång då hon kan bygga på erfarenheter från den tidigare studien.

Läs om och ladda ner den tidigare studien Barn berättar