Anna Isaksson, biträdande chef på Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för internationellt engagemang för att åka på IFLA midterm conference i Istanbul.

Konferensen är ett samarrangemang mellan fyra grupper inom IFLA-strukturen: Acquisition and collection development section (ACD), Academic and research libraries (ARL), Science and technology libraries (SciTech) och Library Publishing (LIBPUB).

– Jag är tacksam för möjligheten att delta i ett internationellt sammanhang. IFLA:s konferenser är ofta långväga och stipendiet är en dörröppnare.

Vad har du för förväntningar?
– Jag hoppas på att få en bredare bild av utmaningarna kring forskningspublicering och öppen tillgång till vetenskap. Jag hoppas också på att kunna utveckla samarbetet med kollegorna i min sektion Acquisition and collection development section.

Varför vill du gå på IFLA midterm conference?
– Övergången till öppen vetenskap är något vi brottas med på ett internationellt plan så det är extra bra att kunna ses i IFLA-sammanhanget kring detta.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser nog fram emot helheten – ett angeläget tema, att få möjlighet att träffa kollegor från olika länder som arbetar med liknande frågor och att få tid att fokusera några dagar.