För en dryg månad sedan gick vi ut med en inbjudan till ledarskapskurs som vi arrangerar i samarbete med Elisabeth Aldstedt, riktad till projektledare och chefer inom bibliotekssektorn. Vi är glada att kursen har väckt så stort intresse och nu är fullbokad, med deltagare från olika bibliotekstyper.

Under fyra heldagar med start 31 augusti kommer gruppen på 15 personer att träffas i föreningens lokaler i Stockholm. Kursen leds av Elisabeth Aldstedt, som har över 30 års chefserfarenhet från offentlig sektor, varav de senaste 15 åren inom folkbibliotek.

 – Det är förstås väldigt roligt att kursen väckt stort intresse, och särskilt roligt är det att vi har en fulltecknad kurs med chefer från olika typer av bibliotek och huvudmän, med stor geografisk spridning och med erfarenheter från olika typer av uppdrag och ledarskap. Jag uppfattar att det finns ett ökat intresse för att lyfta ledarskapsfrågor inom biblioteken, och jag hoppas att kursen ska ge inspiration och lärdomar inte bara för kursdeltagarna utan också för biblioteksbranschen i stort, säger Elisabeth.

Under kursen kommer Elisabeth att använda boken Makten och ärligheten – ledarskap i praktiken som hon skrivit tillsammans med Johanna Hansson. De tre första kurstillfällena har varsitt tema; Uppdraget, Systemet och Det personliga ledarskapet. Vid det sista tillfället är det fokus på redovisning av individuella arbeten.

Svensk biblioteksförenings satsning på kompetensförsörjning

I samband med vår översättning av IFLA:s guidelines kom frågan om långsiktig kompetensförsörjning upp på vår agenda. Det resulterade i en konferens i samarbete med DIK i mars 2017 med deltagare brett från sektorn. Ett resultat av denna träff blev att föreningen tillsammans med DIK har besökt alla BoI-utbildningar i landet för att samtala med utbildningsföreträdare och träffa studenter vid utbildningarna. Denna ledarskapskurs är ytterligare ett sätt att ta föreningens arbete med kompetensfrågor vidare, där vi identifierar ledarskap som ett nyckelområde.