175 elever från årskurs tre har deltagit i ett skrivprojekt som nu har resulterat i en utgiven bok. Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie på Möllevångsskolan och medlem i Svensk biblioteksförening, har varit med och drivit projektet.

I skrivprojektet har barn från tre skolor i Malmöområdet, Rosengårdsskolan, Möllevångsskolan och Sofielundsskolan, skrivit berättelser utifrån tre teman: ensamhet och gemenskap, kärlek och vänskap, rädsla och mod. Berättelserna har därefter samlats och publicerats i boken ”Ödets cirkus och andra berättelser” med utgivning på Malmö stadsbibliotek. Förutom lärare och elever på skolorna har även bibliotekarierna Anders Carlsson, Fredrik Lindskoug, Elin Hafström och Elisabet Niskakari arbetat med projektet.

En viktig del av skrivprojektet har varit själva samarbetet mellan skolorna, berättar Niskakari.

– Boken som eleverna i årskurs tre har skrivit är ett exempel på ett lyckat samarbete. Vi har i flera år arbetat med en egen variant av “Bokjuryn” i årskurs tre. Då läser vi samma böcker, 6–7 titlar, på varje skola. Detta år har vi samarbetat med Rosengårdsskolan och Sofielundsskolan. Eleverna har läst och bearbetat böckerna på sina respektive skolor. Efter någon månad började vi träffas på vårt stadsdelsbibliotek Garaget. Där delade vi in eleverna i grupper efter bok och diskuterade och dramatiserade, säger Niskakari.

Träffarna på Garaget blev ett tillfället för barnen att också fika, göra bokquiz och lära känna varandra och biblioteket, berättar Niskakari.

Omslag till boken Ödets cirkus.
Omslag till boken ”Ödets cirkus.”

– Vi ville utveckla Bokjuryn och inte bara nöja oss med en avslutning där vinnarboken presenterades. Idén föddes att skriva en bok tillsammans. Läroplanen lgr-22 betonar vikten av värdegrundsarbete. Detta tog vi fasta på både när det gällde ämnen till boken och titlarna vi läste. För att få in detta skrivande i svenskundervisningen utgick vi från samma instruktioner som gällde för de kommande nationella proven. Då kunde lärarna använda bokskrivandet som en träning, säger Niskakari.

Som inspiration och hjälp med skrivandet fick samtliga elever även träffa författaren Anja Gatu. Projektet och besöket gav resultat: 175 elever lämnade in sina texter, och några av dem bidrog också med illustrationer. Bibliotekarierna korrekturläste sedan texterna under sportlovet och skickade därefter vidare dem till förlaget.

– Det har varit ett väldigt roligt och arbetsamt projekt med många elever och vuxna inblandade. Efter boksläppet ska vi utvärdera med våra elever. Vad vi kan se är att många elever tycker att det har varit roligt att läsa för att du vet att du ska träffa elever från andra skolor. Verkligheten är alltid lockande! Lärarna har haft gemensam läsning och vi har bearbetat böckerna på olika sätt i grupper. Detta är mycket bra för språkutvecklingen, säger Niskakari.

Att träna på att skriva var någonting lärarna önskade, särskilt eftersom den fria skrivningen upplevs av många som svår, berättar Niskakari.

– Det är också en vinst att få medverka i en tryckt bok, att få en produkt i slutet av ett projekt. Jag hoppas att vi kan läsa ur boken för de yngre barnen och verkligen använda berättelserna, säger Niskakari.