Den 15–16 september samlades Svensk biblioteksförenings styrelse för strategimöte som hölls i föreningens lokaler i Stockholm.

Fokus låg på omvärldshändelser. Diskussioner rådde gällande hur valresultatet påverkar föreningens roll och arbete, och hur inflation och skattetryck påverkar biblioteksväsendet. Utmaningarna i ekonomin påverkar också föreningens egen ekonomi och styrelsen hade en första inledande diskussion om detta. Styrelsen hade också tid för att fördjupa sig i vad det innebär att sitta i en styrelse och hur vi bäst arbetar tillsammans. En ny resepolicy beslutades, och Anna Lundh från högskolan i Borås berättade om arbetet med Forskarskolan.

Helene Öberg

Ordförande i Svensk biblioteksförening