I maj är det dags för Biblioteksdagarna 2019 som arrangeras i Helsingborg. Vid seminariet Nationell strategi och kompetensutveckling – vad händer nu? kommer moderator Anders Mildner samtala med Christina Jönsson Adrial, chef på avdelningen för publik verksamhet på Kungliga biblioteket, om bland annat arbetet kring den nationella biblioteksstrategin.

– Jag ser fram emot att träffa kollegor i branschen. Det känns också roligt att få tala om ett så angeläget ämne som kompetens, säger Christina Jönsson Adrial.

Under seminariet kommer hon att prata om ett par av de förslag som strategin utmynnat i och som anknyter till konferensens tema.

– Ett reformförslag som redan blivit verklighet är Digitalt först. Andra reformförslag överlämnas samtidigt som förslaget till nationell strategi, säger hon.

Christina Jönsson Adrial har följt arbetet med strategin på armslängds avstånd. Utredarna med Erik Fichtelius i täten, har kunnat tänka fritt, medan hon som arbetar med nationell samordning och utveckling har arbetat på med befintliga uppdrag.

– Som i allt utvecklings- och utredningsarbete går man genom olika faser, det har varit både upp och ner. Det bästa har varit den öppna dialogen: man har verkligen ifrågasatt, kommit med inspel och bidragit till både breddning och fördjupning. För egen del har det varit roligt med alla ”varför är det på detta sättet”-frågor från utredarna. Det är lätt att bli hemmablind, säger hon.

Vad vill du att deltagarna på Biblioteksdagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Jag vill att man har vetskap om vilka förslag som regeringen nu har på sitt bord att ta ställning till. Men jag vill också väcka tankar på vad man själv kan börja göra på hemmaplan och i samverkan med andra. Strategin uppfyller inte sig själv. Detta hoppas jag att det blir en dialog kring!

Foto: Jann Lipka.