Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser.

Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1.000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton. Högst fem studerande per konferens kan få stipendium.

En som sökte och fick stipendiet var Maria Ekelund som vid ansökningstillfället studerade på masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. Numera arbetar hon på Gränna bibliotek. Hon deltog under Biblioteksdagarna 2018 och fick chansen att förkovra sig i de utmaningar och frågor som biblioteket som verksamhet står inför.

– Jag sökte stipendiet för att få möjligheten att koppla mina teoretiska kunskaper med ett verksamhetsbaserat perspektiv. Som student och blivande bibliotekarie ville jag förbereda mig för vad som diskuterades inom biblioteksväsendet, skapa mig en bild av hur bibliotek kan utforma sin verksamhet samt ha möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, säger Maria Ekelund.

Ansökan skickas till e-post: info@svbib.se

Ansökningarna behandlas fortlöpande så skynda att skicka in din ansökan!