Svensk biblioteksförening delar ut konferensstipendier för studerande.

På alla konferenser som vi arrangerar finns det möjlighet för studerande att få stipendium för att delta. Det gäller för studerande på någon av biblioteksutbildningarna och den studerande ska vara enskild medlem i Svensk Biblioteksförening. Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1.000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton. Högst fem studerande per konferens kan få stipendium.
Ansökan skickas till Svensk biblioteksförenings kansli, Box 70380, 107 24 Stockholm eller e-post: info@biblioteksforeningen.org

Ansökningarna behandlas fortlöpande så skynda att skicka in din ansökan!