Svensk biblioteksförening delar ut konferensstipendier för studerande; ansök och delta i konferensen Mötesplats Profession – Forskning 9–10 november i Borås.

Du som är enskild medlem har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser. Max fem stipendier delas ut till varje konferens.

Ansökningarna behandlas fortlöpande så skynda att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 17 oktober.

Läs mer om Möteplatskonferensen, Mötesplats Profession – Forskning, här!

Inför din ansökan
  • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 000 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan
  • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
  • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
  • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.
  • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats.
  • Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli, Box 70380, 107 24 Stockholm, eller via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Foto: Unsplash.