Svensk biblioteksförening genomför nu en förstudie med syfte att undersöka hur folk- och skolbibliotek kan spela en roll i arbetet med att förmedla öppet tillgänglig forskning till allmänhet och skolelever.

Idag har referensgruppen till förstudien sitt första möte.

– Det är roligt att intresset varit så stort hos bibliotekarier på folk- och skolbibliotek att medverka i referensgruppen. Öppen vetenskap har inte varit en stor fråga på folk- och skolbibliotek, men vi hoppas att en effekt av förstudien blir att fler blir nyfikna och vill lära sig mer, säger Katarina Wiberg, utredare på Svensk biblioteksförening.

Vi kommer att undersöka följande frågeställningar:

  • Hur ser det ut i dagsläget, hur ser efterfrågan på forskningsinformation ut? Hur tillmötesgår man
    behoven hos användarna idag?
  • Vilka möjligheter finns i bibliotekens verksamheter, idag och på ett par års sikt?
  • Hur ser kompetensbehovet bland bibliotekarier ut för att kunna kommunicera
    vetenskaplig forskning?

Referensgruppen består av sju personer som representerar olika biblioteksverksamheter:
Karolina Hanberger, Hulebäcksgymnasiet, Härryda kommun
Malene Jensen, Kiruna stadsbibliotek
Christina Johansson, Chalmers bibliotek
Agnes Kauranen, Polehemsskolan och Hedda Anderssongymnasiet, Lund
Roland Ngwee Ngijol, Bibliotek Uppsala
Airi Palm Borden, Härnösands bibliotek
Sebastian Waller Stålnacke, Medioteket, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Förstudien sker under hösten 2019, referensgruppen beräknas ha fyra möten under året.