Regionförening Sydost arrangerade i slutet av mars en resa till Dokk1 och Syddansk universitetsbibliotek.

Dokk1, folkbibliotek, kulturhus och medborgarservice i Århus, har sedan det stod färdigt 2015 blivit en älskad plats och en succé som landmärke för staden. Vi imponerades av de genomtänkta estetiska och samtidigt djuddämpande materialvalen som innebär ett lugn trots många människor och mycket aktiviteter. Studenterna sitter djupt försjunkna i studier sida vid sida med lekande småbarn. Leken får ta plats i detta bibliotek som har en generöst med yta avsatt för barn. Den fantastiska trappan är en plats för aktivitet och arrangemang, varje avsats tillgänglig även för den som tar sig fram på hjul.

På Syddansk universitetsbibliotek i Odense som är öppet 24/7 var det presentation av verksamheten som inspirerade.  Här finns ett stort antal disputerade bibliotekarier som också bedriver forskning på 25%. En gammaldags ordning som har avskaffats på övriga universitetsbibliotek i Danmark och nu upplevs som hypermodern och möjliggör att långtgående forskningsstöd. I FabLab, ett samarbete med IT-avdelningen, erbjuds studenter tillgång till ett flertal 3D-skrivare, studio, lån av utrustning och hjälp med videoproduktion. Syddansk universitetsbibliotek har ett långtgående samarbete med gymnasieskolorna, t ex erbjuds gymnasieeleverna tillgång till universitetsbibliotekets elektroniska resurser.

Bilder från resan finns här: Studieresa_pres180403

Ta del av en av deltagarnas reseberättelse