Föreningens ordförande Johanna Hansson berättar om innehållet i gårdagens styrelsemöte.

Efter varje styrelsemöte kommer vi att publicera en kort film där du som är medlem får ta del av det som diskuterats och beslutats på mötena.

Du vet väl att du alltid kan kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter? Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar finns på vår sida Om oss

I denna film tar Johanna upp följande punkter från mötet:

  • styrelsen har satt samman en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett underlag som ska bli föreningens synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi. Arbetet är inriktat på att strategin ska bli så bra och betydelsefull som möjligt för bibliotek i Sverige och för utvecklingen av dem.
  • styrelsen kommer att finnas tillgänglig i föreningens monter under Bokmässan. Alla medlemmar kommer också att bli inbjudna till en workshop kring strategiska biblioteksfrågor, som kommer att äga rum torsdagen eller fredagen under Bokmässan. Mer information om detta kommer.
  • styrelsen valde under mötet en förste och en andre vice ordförande. Det blev omval av sittande: Anja Dahlstedt är förste vice ordförande och Pelle Snickars är andre vice ordförande.

Filmen är textad på svenska. Ser du inte texten? Klicka på markeringen CC i spelarens nederkant och välj ”svenska”.