Föreningens ordförande Johanna Hansson skriver om årets sista styrelsemöte.

På mötet fattade vi beslut om en miljöpolicy. Utgångspunkten är att Svensk biblioteksförening ska vara en förebild i miljöarbetet med särskilt fokus på resor och konferenser – men att vi samtidigt ska göra aktiva avvägningar utifrån vad verksamheten kräver.

Styrelsen har ända sedan den första tiden med covid diskuterat vad nya arbetssätt och nya vanor i pandemins spår kommer att betyda för föreningens verksamhet på lite sikt. En tydlig effekt är att vi kan och vill ses mer digitalt. Det gör att en del av det som tidigare har skett lokalt eller regionalt, till exempel en föreläsning eller konferens, nu kan bli tillgängligt för fler. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att ses fysiskt, och då är det viktigt att avstånden inte är för stora. Det här påverkar den regionala verksamheten. Styrelsen har bland annat utifrån det beslutat om en översyn av regionföreningarnas och regionavdelningarnas verksamhet. Syftet är att ta reda på hur vi framåt skapar bästa möjliga medlemsnytta i hela landet. Det arbetet kommer att göras av en extern utredare och i nära dialog med företrädare för de regionala verksamheterna.

Ytterligare ett beslut: Årsmötet 2022 kommer att vara digitalt och äger rum den 20 maj. Det blir alltså inte en del av biblioteksdagarna, som äger rum den 5 och 6 maj i Stockholm. Temat i år är Vägval.

På mötet diskuterade styrelsen också hur vi kan arbeta så transparent som möjligt gentemot våra uppdragsgivare, nämligen föreningens medlemmar. Rapporter som den här, efter varje möte, är ett sätt. Tycker du att det fungerar? Har du andra idéer? Kommentera gärna eller hör av dig direkt till mig eller någon annan i styrelsen.

Nu önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år – tack för alla fina insatser i föreningen och för biblioteken under 2021.

Vi ses 2022!