Föreningens ordförande Johanna Hansson skriver om senaste styrelsemötet.

En fråga på dagordningen var IFLA:s besked om att man inte avser att frysa kontakter med några ryska organisationer med motiveringen att det inte finns ”tillräckliga bevis” för att medlemmar agerar på ett sätt som skulle motivera uteslutning . Styrelsen för Svensk biblioteksförening menar att detta är en otillräcklig markering. Så länge kriget i Ukraina pågår bör samarbetet med alla ryska institutioner frysas. Det är också innebörden i det uttalande som de nordiska biblioteksföreningarna gjorde i början av mars. När värden som suveränitet och det fria ordet hotas, krävs markeringar. Det är det minsta vi kan göra för att i praktiken stå upp för den retorik som vi gärna använder i våra högtidstal om bibliotekens betydelse för öppenhet och demokrati. Med det sagt ska det alltid finnas en dörr öppen för stöd till enskilda personer som protesterar mot kriget och för att vi längre fram – förhoppningsvis snart – ska kunna bygga upp kontakter med ett annat Ryssland än det vi ser idag.

Andra frågor på dagordningen var förberedelse för Biblioteksdagarna och för årsmötet, som båda äger rum i maj, årsredovisning och en stresstest av föreningens ekonomi.

Susanne Hägglund, ordförande i valberedningen, var med på en del av mötet för att diskutera mindre förändringar i valberedningens instruktion. Styrelsen ställde sig bakom förslaget, men det är årsmötet som fastställer instruktionen.

Det här blir min sista styrelserapport. Jag hoppas att så många som möjligt av oss ses i maj – och önskar redan nu hela föreningen och lite särskilt den kommande styrelsen all lycka till med det fortsatta och viktiga arbetet.