Snart är det dags för årets nationella eMedborgarvecka som arrangeras av Digidelnätverket. I år hålls den 3-9 oktober 2016, samtidigt med Dyslexiveckan. Syftet med kampanjveckan bland annat öka den digitala delaktigheten, öka användningen av och kunskapen om e-tjänster samt skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänstutvecklare och användarna.
Ett bibliotek som har deltagit och även kommer att delta i år är Sundsvalls stadsbibliotek. Där försöker man bjuda på arrangemang som på olika sätt ökar kunskapen om digitala e-tjänster och den digitala världen.

– Vi har ju löpande verksamhet under året, som till exempel e-hjälp. Men under den här veckan lyfter vi detta lite extra. I år kommer vi att ha en e-tjänstmässa i biblioteket med medverkanden som Vårdguiden, Swedbank, Anhörigcenter, Medicinska biblioteket, Hallå konsument och Sundsvalls kommun. E-tjänstmässan syftar till att göra våra medborgare uppmärksamma på vilka e-tjänster som finns. Vi vill också i direktkontakt med besökarna visa direkt hur olika e-tjänster fungerar, säger Ida Norberg som är bibliotekarie på Sundsvalls stadsbibliotek.

Förutom e-tjänstmässan kommer biblioteket även att bjuda till en e-verkstad i samarbete med Röda Korsets Träna svenska, där de visar digitala vägar till svenska språket.

– Detta har vi haft tidigare och det har varit uppskattat, säger Ida Norberg.

Sundsvalls stadsbibliotek har även planerat att genomföra en debatt med lokala företrädare för riksdagspartierna. Temat för debatten är Kan digitaliseringen stärka demokratin. De har även startat ett mindre samarbete med Hovrätten för Nedre Norrland, som har sitt säte i just Sundsvall.

– Vi hoppas på en föreläsning om domstolens arbete kopplat till juridiken och internet.

Sundsvalls stadsbibliotek har även tänkt på de minsta och därför kommer barn- och ungdomsavdelningen att arrangera CoderDojo som är programmering för alla mellan 7-17 år. De kommer även erbjuda Lek och Lär med Ipad på flera språk och visa hur Imovie, som är Apples egna videoredigeringsprogram, fungerar. Utöver detta lyfter också biblioteket att det är Dyslexiveckan. Då vänder de sig till skola och förskola med informationsträffar om Legimus, Äppelhylla och språkväskor. Ida Norberg tycker att det behövs ökad kunskap om digitala tjänster och internet. Hon menar att det är en del av det demokratiska uppdrag biblioteken har.

– Jag tänker att det handlar om folkbildning. Internet är en del av vår vardag idag, och där finns oändliga möjligheter att ta del av kunskap och även dela med sig av sin egen kunskap, säger hon.

På Sundsvalls stadsbibliotek har de bara fått positiva reaktioner. Ida Norberg menar att många efterfrågar den här typen av hjälp med teknik och internet. Vad besökarna behöver hjälp med varierar, någon kanske har köpt en telefon de inte förstår sig på eller en Ipad som de inte riktigt kan använda.

– Många har funderingar kring dylikt och övriga frågor kring internet, sociala medier osv, men de vet inte vart de ska vända sig för att få svar. Det blir tydligt under en sådan här kampanjvecka att de kan vända sig till oss. I alla fall med en del frågor, säger Ida Norberg.

Genom att arrangera program som till exempel Digitala vägar till svenska språket eller en e-tjänstmässa ger ringar på vattnet, menar Ida Norberg. Det här är ett sätt att öppna upp för samarbeten som biblioteken kanske inte i vanliga fall skull ha sett var möjliga. Biblioteken får även nya besökare som annars inte skulle hitta till biblioteket.

– Jag ser det som en möjlighet för alla, både oss som arrangerar och för våra besökare. Det går ju att se eMedborgarveckan som en startpunkt för höstens e-verkstäder och andra liknande program. Under en eMedborgarvecka kan vi särskilt lyfta dessa frågor även om vi arbetar med det året runt, säger Ida Norberg.