Den 8–11 februari äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur rum. Svensk biblioteksförening deltar genom att arrangera seminariet ”Läsfrämjande eller demokratiarbete – har kommunerna råd med folkbiblioteken?”

– Svensk biblioteksförening deltar på Folk och kultur för att prata om folkbibliotekens ekonomi. Det är ett evenemang som riktar sig särskilt till kommuner och regioner, så det är viktigt för oss att vara där och påminna om folkbibliotekens roll och vikten av att de får den finansiering de behöver, säger Lisa Gemmel, utredare i Svensk biblioteksförening och moderator för programpunkten.

Om seminariet

De kommande åren kommer att bli ekonomiska stålbad för kommunerna och eventuella nedskärningar kommer att drabba biblioteken. 2023 är det sista året som Stärkta bibliotek kan stärka upp verksamheterna. Folkbibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen är många och breda, men de kan vara svåra att upprätthålla när ekonomin tryter.

Under Svensk biblioteksförenings seminarium kommer Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson att presentera tidningens senaste undersökning om folkbibliotekets ekonomi 2023. Har folkbiblioteken möjlighet att det kommande året bedriva en demokratifrämjande verksamhet med fokus på läsning och prioriterade målgrupper? Presentationen följs upp av ett samtal mellan Thord Eriksson, Torun Boucher (V), kulturborgarråd i Stockholms stad och Erik Peurell, handläggare, SKR. Samtalet leds av Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.

Läs mer om seminariet och anmäl dig till Folk och Kultur här, länk öppnas i nytt fönster!