Den 10–12 februari äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur rum, då som ett helt digitalt evenemang. Det blir också avgiftsfritt att ta del av programmet, som kommer att presenteras i början av nästa år.

Svensk biblioteksförening kommer att medverka med ett panelsamtal med rubriken ”Biblioteken och pandemin”. I samband med detta presenteras också en ny rapport av Lisa Gemmel, utredare på Svensk biblioteksförening. Rapporten baseras på de hearings kansliet anordnat med folkbiblioteks- och regionbibliotekschefer under hösten, på temat ”Folkbiblioteken och pandemin”.

Medverkande:
Christer Nylander, ordförande i kulturutskottet (L)
Markus Lindgren, ordförande i kulturnämnden (MP) i Västerås
Catharina Ek, bibliotekschef i Upplands Väsby

Samtalet leds av Johanna Hansson, Svensk biblioteksförenings ordförande.