Nu har det startats ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening: Expertnätverket för skrivande på bibliotek.

Nätverket arbetar för att höja medlemmarnas kunskaper om skrivande och skrivpedagogik, och till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring skrivande på bibliotek. Vi har pratat med Ina Nes, kontaktperson för nätverket och bibliotekarie på Täby bibliotek där hon håller skrivkurser för ungdomar och vuxna.

– Syftet är att ge inspiration, gemenskap, erfarenhetsutbyte, stöd och fortbildning för de som håller skrivaktiviteter på bibliotek. Jag är väldigt tacksam för att möjligheten finns för att starta ett expertnätverk genom Svensk biblioteksförening, och ser mycket fram emot fortsättningen! säger Ina.

Varför behövs ett expertnätverk för skrivande bibliotekarier?
– Regionbibliotek Stockholm, som tillhör området jag bor och jobbar i, har enligt mig gjort ett fantastiskt arbete med att lyfta skrivandet inom Stockholmsområdet. Men inte alla i Sverige har samma stöd i ett skrivnätverk, och många är ensamma om att jobba skrivfrämjande på sitt bibliotek. Skrivande på bibliotek behöver därför ett lyft också på nationell nivå, där man kan delta oavsett region och andra geografiska förutsättningar.

Vilka planer har ni för nätverket framöver?
– Vi kommer att anordna två digitala nätverksträffar till hösten, en som är lite friare i formen där deltagarna kan komma med egna frågor och ”ärenden”, och en där vi frågar om några i nätverket vill hålla presentationer om hur de arbetar för att inspirera andra. Vi har också börjat tänka på en större träff till våren där vi vill bjuda in en som kan hålla en workshop i skrivpedagogiska metoder.

Vad hoppas ni på med nätverket?
– En del vill komma igång med skrivträffar men vet inte hur de ska börja. Andra är igång med en målgrupp eller inriktning och vill bredda sin kompetens. Oavsett vilket hoppas jag att nätverket ska bidra till att ge deltagarna inspiration och mod att utveckla skrivaktiviteter och testa nya målgrupper och arbetssätt, och att höja kunskapen om skrivpedagogik. Jag hoppas också att vi lyckas sprida skrivglädje och att nätverksträffarna blir en vitamininjektion för deltagarna! Personligen hoppas jag på att kunna lära mig mera om skrivpedagogik och få nya infallsvinklar, både genom föreläsare eller workshopledare vi kan boka genom Svensk biblioteksförening, och lära mig av hur andra jobbar.

Hur känns det nu när ni har dragit igång?
– Det känns kul! Vi har redan bokat in träffar för hösten och planerat upplägget, och är väldigt motiverade att sätta igång!

Deltagare måste vara medlemmar i Svensk biblioteksförening – Bli medlem här!